CHEMICAL AND BIOCHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY

Chemical and Biochemical Engineering Quarterly (CABEQ)  znanstveni je časopis, što ga u okviru izdavačke djelatnosti četiri (4) puta godišnje izdaje Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI).
 

Kratica časopisa/Abbreviation:
Chem. Biochem. Eng. Q.
ISSN:       0352-9568
EISSN:     1846-5153
UDK:        66
CODEN:    CBEQEZ
Faktor utjecaja 2015. (IF 2016) = 0,923
 

Časopis je počeo izlaziti 1987. godine kao dio europske inicijative Alpe-Adria za unapređenje regionalne suradnje. CABEQ je postigao zavidne rezultate – uz međunarodno uredništvo i klasifikaciju radova na kemijsko inženjerstvo i biokemijsko inženjerstvo, postigao je faktor utjecaja od 0,4 i 2006. godine ušao u bazu podataka Current Contents (Web of Science).

Autori članaka u časopisu su stručnjaci iz gotovo svih europskih zemalja te SAD-a, Kanade, Indije i Kine. Već nekoliko godina CABEQ se nalazi na internetu (www.hdki.hr/cabeq/). Faktor utjecaja (impact factor, IF) CABEQ-a u 2015. godini bio je 0,675, a prema bazi podataka Web of Science, broj citiranih radova do travnja 2013. godine iznosi 110. Časopis je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) proglašen najbolje uređivanim hrvatskim časopisom u području tehničkih znanosti.
 

CABEQ se referira u nizu međunarodnih sekundarnih publikacija i baza podataka: Current Contents, Web of Science – Science Citation Index Expanded, Science Direct, Scopus, EI Compendex, Inspec, PASCAL, Science Citation Index, Chemical Abstracts, Chemical Engineering Abstracts, Chemical Engineering and Biotechnology Abstracts, Current Biotechnology Abstracts, Chemischer Informationsdienst, Kurzberüchte Chemische Technik und Biotechnologie, Referativnyi Zhurnal, EBSCO Host – Academic Search Complete, Knovel®, Theoretical Chemical Engineering Abstracts, SHERPA/RoMEO, Biotechnology Citation Index, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ULRICHSWEB i BIOSIS Previews.

Izdavanje časopisa sufinancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

Fotokopije članaka mogu se dobiti preko The Genuine Article delivery programme od Institute for Scientific Information, 3501 Market Street, Philadelphia, PA 19104 USA.
 

Open Access
Časopis Chemical and Biochemical Engineering Quarterly (CABEQ) besplatno se objavljuje na internetu. Članci se objavljuju u cijelosti u obliku PDF-datoteka, a korisnici imaju pravo na "čitanje, preuzimanje, kopiranje, distribuiranje, tiskanje, pretraživanje ili stavljanje poveznice na cijeli tekst članaka" pod uvjetom da navedu punu referenciju izvora.


Dr. sc. Želimir Kurtanjek, red. prof.
Glavni i odgovorni urednik
------------------------------------------------
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za procesno inženjerstvo
Laboratorij za MRA
Pierottijeva 6
10 000 Zagreb
Tel.: 01/4605–294
Faks: 01/4836–083
e-pošta:  cabeq@pbf.hr, zelimir.kurtanjek@gmail.com


IMPRESSUM
Službene stranice časopisa
Instructions to Authors
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Chemical and Biochemical Engineering Quarterly (na portalu HRČAK)
Narudžbenica za CABEQ