Tribina "Novi aspekti zaštite okoliša u Hrvatskoj u okviru EU"

 

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI) je 2011. godine ustanovilo tribinu pod nazivom: ZAŠTITA OKOLIŠA U HRVATSKOJ U PROCESU PRISTUPANJA EUROPSKOJ UNIJI (EU). Tribina okuplja suradnike iz industrije i zakonodavnih tijela, zainteresirane građane, stručnjake i znanstvenike te se na njoj raspravlja o specifičnim pitanjima zaštite okoliša u Hrvatskoj s posebnim naglaskom na prilagodbe zakonskim odredbama tijekom usuglašavanja s onima u Europskoj uniji.


U prvom dijelu tribine tijekom 2011. godine pod pokroviteljstvom CEMEX Hrvatska d.o.o. održan je niz od sedam (7) predavanja:

 1. Mr. sc. Gordana Pehnec-Pavlović: Plastika – previše vrijedna da bi se bacila (10/1/11)
 2. Siniša Golub: Regionalni park Mura-Drava: od ideje do rezervata biosfere (30/3/11)
 3. Dr. sc. Nenad Mikulić  i dr. sc. Damir Rumenjak: Primjena IPPC-Direktive (direktive o industrijskim emisijama) u Hrvatskoj (27/4/11)
 4. Dr. sc. Zlatko Milanović: Otpad nije smeće (29/6/11)
 5. Prof. dr. sc. Emir Hodžić: Studije utjecaja na okoliš i primjena IPPC-Direktive (12/10/11)
 6. Prof. dr. sc. Miranda Schreurs: Moving Towards a Green Economy in Europe: Challenges and Opportunities (26/10/11)
 7. Dr. sc. Sandra Tucak-Zorić: Gospodarenje otpadom u Gradu Zagrebu (23/11/11)

Održana predavanja pokazala su se izrazito uspješnim pobudivši veliko zanimanje javnosti te je tribina nastavila s radom u 2012., 2013., 2014., 2015. i 2016. godini.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Popis održanih predavanja drugog dijela tribine u 2012. godini:

 1. Dušica Radojčić, dipl. polit.: Procjena utjecaja na okoliš: perspektiva javnosti i primjeri bolje europske prakse (29/2/12)
 2. Zvonko Habuš, inž. i prof. dr. sc. Esad Prohić: Azbest u okolišu (28/3/12)
 3. Prof. dr. sc. Goran Klobučar, Siniša Habazin i Najla Kajtezović: Znanosti o okolišu kao struka i suvremena znanstvena disciplina u Hrvatskoj (25/4/12)
 4. Prof. dr. sc. Petar Krolo: Utjecaj cementne industrije na održivi razvoj i zbrinjavanje štetnih otpada (30/5/12) – održano u Zagrebu  
 5. Zdravko Lovrić: REACH – novo europsko zakonodavstvo (27/6/12)
 6. Mirela Blagojević: Gospodarenje opasnim otpadom iz istraživačkih laboratorija – primjer iz prakse (26/9/12) – održano u Zagrebu
 7. Prof. dr. sc. Jelica Zelić: Industrijski otpadni materijali u cementnim kompozitima povećane čvrstoće i trajnosti (31/10/12) – održano u Zagrebu
 8. Saša Avirović: Gospodarenje otpadom u gradu Čakovcu (28/11/12)
 9. Prof. dr. sc. Petar Krolo: Utjecaj cementne industrije na održivi razvoj i zbrinjavanje štetnih otpada (28/11/12) – održano u Splitu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Popis održanih predavanja trećeg dijela tribine u 2013. godini:

 1. Prof. dr. sc. Jelica Zelić: Industrijski otpadni materijali u cementnim kompozitima povećane čvrstoće i trajnosti (16/1/13) – održano u Splitu
 2. Tatjana Uzelac, mr. sc. Josip Rubinić, dr. sc. Vanja Travaš: Integralni pristup odvodnji oborinskih i površinskih voda u RH: mogućnosti i ograničenja (30/1/2013)
 3. Dr. sc. Savka Kučar-Dragičević: Kamo ide Europska unija u području zaštite okoliša i kakvi izazovi čekaju Republiku Hrvatsku na tome putu (27/2/2013)
 4. Loris Mošnja: Iskustva u vezi sanacija ilegalnih odlagališta otpada (27/3/2013)
 5. Renato Šarc, dipl. inž.: Sustav modernog gospodarenja otpadom na primjeru Republike Austrije (10/4/2013) – održano u Splitu
 6. Dr. sc. Martin Oerter: Otpad kao sirovina – zamjenska goriva u EU cementnoj industriji (10/4/2013) – održano u Splitu
 7. Dr. sc. Mirela Holy: GMO i Hrvatska (29/5/2013)
 8. Mirela Blagojević: Gospodarenje opasnim otpadom iz istraživačkih laboratorija – primjer iz prakse (14/6/13)
 9. Prof. dr. sc. emer. Jagoda Radošević: Ekološki prihvatljivi inhibitori korozije legura aluminija i bakra (26/6/2013)
 10. A. Pavić: Pročišćavanje otpadnih voda u Zagrebu (30/10/2013)
 11. Dr. sc. Karolina Maduna Valkaj: Obrada otpadnih voda: danas i sutra (27/11/2013)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Popis održanih predavanja četvrtog dijela tribine u 2014. godini:

 1. Dr. sc. Vladislav Brkić: Tehnologija utiskivanja otpada u duboke geološke formacije može pridonijeti zaštiti okoliša u RH (29/1/14)
 2. Dr. sc. Goran Granić:  Mogući razvoj energetskog sektora RH do 2050. godine u uvjetima radikalnog smanjenja emisija CO2 i kako to ostvariti (26/2/2014)
 3. Prof. dr. sc. Ivica Kisić: Biološke metode sanacije onečišćenih tala (26/3/2014)
 4. Dr. sc. Grozdan Kušpilić: Provedba okvirnih direktiva o vodama (2000/60/EC) i morskoj strategiji (2008/56/EC) u Republici Hrvatskoj (30/4/2014)
 5. Silvija Pejčić Bilić, mr. univ. spec.: ISWA studijsko putovanje „Waste To Energy“ – najsuvremenije mogućnosti obrade otpada (28/5/2014)
 6. Dr. sc. Branka Ivančan-Picek.: Vremenski  ekstremi – uzroci i posljedice (26/11/2014)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Popis održanih predavanja petog dijela tribine u 2015. godini:

 1. Prof. dr. sc. Željko Tomšić: Da li graditi termoelektrane na ugljen ili plin ili samo obnovljive izvore ili čekati s odlukom? (28/1/15)
 2. Dr. sc. Ljerka Kratofil-Krehula: Recikliranje plastičnog otpada (25/2/2015)
 3. Prof. dr. sc. Ljubica Matijašević: Održive tehnologije u procesima proizvodnje pive (25/3/2015)
 4. Dr. sc. Čedomil Lucu: Klimatske promjene i život u moru (27/5/2015)
 5. Matija Hlebar: Teretnim biciklom do održive zajednice (30/9/15)
 6. Dr. sci. Viktor Simončič: Možemo li popraviti propušteno u pregovorima s EU – kako isplivati i kako dalje? (28/10/15)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Popis održanih predavanja šestog dijela tribine u 2016. godini:

 1. Prof. dr. sc. Valerije Vrček: Lijekovi u okolišu (27/1/16)

 2. Prof. dr. sc. Nikola Kezić: Pčele u detekciji zagađivala u okolišu (24/2/16)

 3. Doc. dr. sc. Želimir Veinović: Zbrinjavanje radioaktivnog otpada – svjetska praksa i hrvatski izazovi (27/4/16)

 4. Dr. sc. Nikola Biliškov: Vodikova ekonomija je moguća! (1/6/16)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Predavanja sedmog dijela tribine u 2017. godini:

 1. Dr. sc. Mario Panjičko: Proizvodnja bioplina kao obnovljivog izvora energije u kontekstu kružnog gospodarenja otpadom (22/2/17)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Predavanja i rezultati tribine objavljuju se periodički u službenom glasilu HDKI-ja, časopisu Kemija u industriji, u sklopu rubrike Zaštita okoliša, koja u časopisu izlazi već 42 godine (od 1974.).

Ulaskom RH u Europsku uniju, tribina od 1. srpnja 2013. nosi naslov: NOVI ASPEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA U HRVATSKOJ U OKVIRU EUROPSKE UNIJE.

 

 

 

Popis objavljenih predavanja u časopisu Kemija u industriji:

 1. S. Golub: Regionalni park Mura–Drava (Kem. Ind. 60 (6) (2011) 360–361)
 2. Z. Milanović: Otpad nije smeće, već dragocjena sirovina (Kem. Ind. 60 (12) (2011) 658–660)
 3. D. Radojčić: Procjena utjecaja na okoliš: Perspektiva javnosti i primjeri bolje europske prakse (Kem. Ind. 61 (7-8) (2012) 391–393)
 4. Z. Habuš i E. Prohić: Azbest u okolišu (Kem. Ind. 62 (9-10) (2013) 358–361)
 5. M. Holy: Genetski modificirani organizmi i Hrvatska (Kem. Ind. 62 (11-12) (2013) 464)
 6. I. Kisić: Biološke metode sanacije onečišćenih tala (Kem. Ind. 63 (9-10) (2014) 366–367)
 7. S. Pejčić Bilić: Termička obrada otpada “Waste To Energy” – Studijsko putovanje ISWA (Kem. Ind. 63 (11-12) (2014) 442–444)
 8. Ž. Tomšić: Da li graditi termoelektrane na ugljen ili plin ili samo obnovljive izvore ili čekati s odlukom? (Kem. Ind. 64 (3-4) (2015) 187–191)
 9. B. Ivančan-Picek: Vremenski ekstremi – uzroci i posljedice (Kem. Ind. 64 (5-6) (2015) 306–308)
 10. L. Kratofil Krehula: Recikliranje plastičnog otpada (Kem. Ind. 64 (7-8) (2015) 417–420)
 11. L. Matijašević: Održive tehnologije u procesima proizvodnje pive (Kem. Ind. 64 (9-10) (2015) 540–546)
 12. Ž. Veinović: Zbrinjavanje radioaktivnog otpada – svjetska praksa i hrvatski izazovi (Kem. Ind. 65 (7-8) (2016) 420–423)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktni podatci:

Organizatori

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI) i Sekcija za ekoinženjerstvo
Berislavićeva 6/I
10 000 Zagreb
e-pošta: hdki@zg.t-com.hr; vojvodic@irb.hr


Voditeljica Tribine
Dr. sc. Vjeročka Vojvodić
Institut Ruđer Bošković
Zavod za istraživanje mora i okoliša,  LFKVS
status: umirovljenica
Bijenička 54, 10 000 Zagreb, Hr
e-pošta: vojvodic@irb.hr