KEMIJA U INDUSTRIJI

Kemija u industriji (KUI) je časopis kemičara i kemijskih inženjera što ga u okviru izdavačke djelatnosti mjesečno izdaje Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI), a službeno je glasilo HDKI-a i Hrvatskoga kemijskog društva (HKD). Časopis je osnovan 1952. godine, a prethodio mu je bilten Pregled tehničke literature i dokumentacije iz 1951. godine, koji se još i danas tiska u istoimenoj stalnoj rubrici časopisa. Časopis se od osnutka do danas profilirao kao vrijedan časopis struke, objavljujući znanstvene i stručne članke, mišljenja i komentare, prikaze i priopćenja iz prakse, te priloge u raznim rubrikama. Izlazi dvomjesečno u obliku dvobroja.
 

Kratica časopisa/Abbreviation: Kem. Ind.
Eng. naziv:  Chemistry in Industry
ISSN:         0022-9830
EISSN:       1334-9090
UDK:          66:54(05)
CODEN:      KJUIAR
Učestalost izlaženja/Frequency: 12

 

Referira se u nizu međunarodnih sekundarnih publikacija i baza podataka:

Analytical Abstracts, Cabell's Directory, Chemical Abstracts, Chemical Engineering Abstracts, Chemical Engineering and Biotechnology Abstracts, Chemischer Informationsdienst, Compendex, EBSCO Host – Academic Search CompleteEuroPubGoogle Scholar, J-GateNorwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers (Nordic list), Referativnyi Zhurnal, Theoretical Chemical Engineering Abstracts, Web of Science™ Core Collection – Emerging Sources Citation Index (ESCI), SHERPA/RoMEO, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ULRICHSWEB – Global Serials Directory i nizu drugih baza podataka.

Izdavanje časopisa sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a financijski ga podupiru i: INA – Industrija nafte d.d., Zagreb, Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb,  Siemens Hrvatska d.d., Zagreb, Ru-Ve d.o.o., Zagreb, Shimadzu d.o.o., Zagreb, Primalab d.o.o., Zagreb, Kefo d.o.o., Sisak, Kemolab d.o.o., Zagreb i Bor-plastika d.o.o., Kneževi Vinogradi.
 

Open Access
Časopis Kemija u industriji (KUI) besplatno se objavljuje na internetu. Članci se objavljuju u cijelosti u obliku PDF-datoteka, a korisnici imaju pravo na "čitanje, preuzimanje, kopiranje, distribuiranje, tiskanje, pretraživanje ili stavljanje poveznice na cijeli tekst članaka" pod uvjetom da navedu punu referenciju izvora.

 

Izv. prof. dr. sc. Šime Ukić
Glavni i odgovorni urednik

-----------------------------------
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Sveučilište u Zagrebu
Trg Marka Marulića 19, 10 000 Zagreb
tel.: +385 1 4597–217
e-pošta: kui-editor@hdki.hr

 

Izv. prof. dr. sc. Dajana Kučić Grgić
Glavna i odgovorna urednica

-----------------------------------
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Sveučilište u Zagrebu
Trg Marka Marulića 19, 10 000 Zagreb
tel.: +385 1 4597–238
e-pošta: kui-editor@hdki.hr

 

Zdenko Blažeković, dipl. ing.
Tajnik izdavačke djelatnosti
Grafički i tehnički urednik

-----------------------------------
Uredništvo časopisa
Kemija u industriji
Berislavićeva 6/I
10001 Zagreb
Mob.: +385 91 7834 255
e-pošta:  kui@hdki.hr

 

IMPRESSUM
Mrežne stranice časopisa
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Kemija u industriji (na portalu HRČAK)
Hrvatski arhiv weba