KEMIJA U INDUSTRIJI

Kemija u industriji (KUI) je časopis kemičara i kemijskih inženjera što ga u okviru izdavačke djelatnosti mjesečno izdaje Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI), a službeno je glasilo HDKI-a i Hrvatskoga kemijskog društva (HKD). Časopis je osnovan 1952. godine, a prethodio mu je bilten Pregled tehničke literature i dokumentacije iz 1951. godine, koji se još i danas tiska u istoimenoj stalnoj rubrici časopisa. Časopis se od osnutka do danas profilirao kao vrijedan časopis struke, objavljujući znanstvene i stručne članke, mišljenja i komentare, prikaze i priopćenja iz prakse, te priloge u raznim rubrikama. Izlazi dvomjesečno u obliku dvobroja.
 

Kratica časopisa/Abbreviation: Kem. Ind.
Eng. naziv:  Chemistry in Industry
ISSN:         0022-9830
EISSN:       1334-9090
UDK:          66:54(05)
CODEN:      KJUIAR
Učestalost izlaženja/Frequency: 12

Faktor utjecaja 2022. (IF 2022) = 0,7

 

Referira se u nizu međunarodnih sekundarnih publikacija i baza podataka:

ABCD IndexAnalytical AbstractsAsian Science Citation Index (ASCI), Cabell's Directory, Chemical Abstracts, Chemical Engineering Abstracts, Chemical Engineering and Biotechnology Abstracts, Chemischer Informationsdienst, Compendex, Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO Host – Academic Search CompleteEuroPubGoogle ScholarInfoBase Index, J-GateMir@bel, Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers (Nordic list), Referativnyi Zhurnal, Scilit – A database of scientific & scholarly literature, SHERPA/RoMEO, Theoretical Chemical Engineering Abstracts, Web of Science™ Core Collection – Emerging Sources Citation Index (ESCI)ULRICHSWEB – Global Serials Directory i nizu drugih baza podataka.

Izdavanje časopisa sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a financijski ga podupire niz tvrtki: http://silverstripe.fkit.hr/kui/potpora/.

 

Open Access
Časopis Kemija u industriji (KUI) besplatno se objavljuje na internetu. Članci se objavljuju u cijelosti u obliku PDF-datoteka, a korisnici imaju pravo na "čitanje, preuzimanje, kopiranje, distribuiranje, tiskanje, pretraživanje ili stavljanje poveznice na cijeli tekst članaka" pod uvjetom da navedu punu referenciju izvora.

 

Prof. dr. sc. Šime Ukić
Glavni i odgovorni urednik

-----------------------------------
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Sveučilište u Zagrebu
Trg Marka Marulića 19, 10 000 Zagreb
tel.: +385 1 4597–217
e-pošta: kui-editor@hdki.hr

 

Izv. prof. dr. sc. Dajana Kučić Grgić
Glavna i odgovorna urednica

-----------------------------------
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Sveučilište u Zagrebu
Trg Marka Marulića 19, 10 000 Zagreb
tel.: +385 1 4597–238
e-pošta: kui-editor@hdki.hr

 

Zdenko Blažeković, dipl. ing.
Tajnik izdavačke djelatnosti
Grafički i tehnički urednik

-----------------------------------
Uredništvo časopisa
Kemija u industriji
Berislavićeva 6/I
10001 Zagreb
Mob.: +385 91 7834 255
e-pošta:  kui@hdki.hr

 

IMPRESSUM
Mrežne stranice časopisa
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Kemija u industriji (na portalu HRČAK)
Hrvatski arhiv weba