BOOK OF ABSTRACTS (RUŽIČKA DAYS)

Ključni naslov: Book of Abstracts (Ružička Days. Online)

ISSN 2718-6040 (Online)


Ključni naslov: Knjiga sažetaka (Ružičkini dani)

ISSN  2718-6059 (Tisak)

Impressum

Izdavač:
Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa
Berislavićeva 6/I | 10 000 Zagreb

Suizdavač:
Prehrambeno-tehnološki fakultet
Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku

F. Kuhača 20, pp 709 | 31 000 Osijek

Učestalost izlaženja: svake dvije godine

 

18th Ružička Days 2020
"TODAY SCIENCE – TOMORROW INDUSTRY"
– Book of Abstracts

Urednik: Ante Jukić
Datum izdavanja: 13. rujna 2020.
ISBN (HDKI): 978-953-6894-75-8
ISBN (PTF): 978-953-7005-72-6

19th Ružička Days 2022
"TODAY SCIENCE – TOMORROW INDUSTRY"
– Book of Abstracts

Urednik: Jurislav Babić
Datum izdavanja: 25. rujna 2022.
ISSN 2718-6040 (Online)