Projekt VirtuLab privodi se kraju

 

Naziv projekta: VIRTULAB

KK.01.1.1.02. 0022

Trajanje projekta: studeni 2018. – srpanj 2021.

Ukupna vrijednost projekta: 14.186.222,23 kn

Iznos koji sufinancira EU: 11.499.539,00 kn

Projekt sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

 

IDEJA O VIRTULAB-u
 

Ideja o virtualnom povezivanju petnaest laboratorija s pet sastavnica Sveučilišta u Zagrebu rodila se 2015. Radi se o laboratorijima koji se bave različitim analizama primarnih i sekundarnih sirovina na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, Geotehničkom fakultetu u Varaždinu, Metalurškom fakultetu u Sisku, Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu i Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu.

Spomenutih pet sastavnica Sveučilišta u Zagrebu tada je započelo intenzivnu suradnju unutar zajednice znanja i inovacija Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) Raw Materials. Misija EIT-a je postizanje održivog razvoja i konkurentnost Europske Unije kroz jačanje inovacijskih i znanstveno-istraživačkih kapaciteta umrežavanjem sveučilišta, istraživačkih centara i industrije u tzv troku znanja. Zajednice znanja i inovacija Raw Materials taj koncept primijenjuje na ne-energetske primarne i sekundarne mineralne sirovine.

Sastavnice Sveučilišta u Zagrebu prepoznale su mogućnost povećanja vlastite konkurentnosti i podizanja analitičkih sposobnosti putem integracije postojećih resursa i nabave najsuvremenije analitičke opreme. Sinergija sastavnica rezultirala je prijavom infrastrukturnog projekta VIRTULAB. Od ideje do realizacije prošlo je 7 godina…

 

 

ŠTO JE VIRTULAB?
 

VIRTULAB je virtualno umrežen znanstveno-istraživački laboratorij za primarne i sekundarne sirovine. Nastao je opremanjem i integracijom petnaest laboratorija na pet sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Rezultat je provedbe projekta „VIRTULAB – Integrirani laboratorij za primarne i sekundarne sirovine“, sufinanciranog sredstvima Europske unije. Projekt je realiziran iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“, referentnog broja KK.01.1.1.02. 0022 (studeni 2018. – srpanj 2021.). Ukupna vrijednost projekta iznosila je 14.186.222,23 kn, a Europska unija sufinancirala iznos od 11.499.539,00 kn iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Glavnina sredstava utrošena je na nabavku nove analitičke opreme, a virtualno umrežavanje, kao završna faza integracije postojećih laboratorija, ostvareno je implementacijom po mjeri krojene softverske aplikacije VIRTULAB.

VIRTULAB je jedinstvena platforma s velikim skupom usluga, analitičkih postupaka, znanja i ekspertize o primarnim i sekundarnim sirovinama koja obuhvaća:

 • 15 laboratorija
 • 430+ komada sitne i srednje opreme
 • 100+ znanstvenika
 • 30+ komada kapitalne opreme
 • 300+ analitičkih postupaka

 

Ciljevi VIRTULAB-a su:

 

 • Jačanje kvalitete znanstvenih istraživanja putem uvođenja suvremene te poboljšane dostupnosti postojeće instrumentacije.
 • Povećanje produktivnosti odnosno broja znanstveno-istraživačkih radova i broja prijava kompetitivnih znanstvenih i inovativnih projekata.
 • Poboljšanje kvalitete nastave uz jačanje kompetencija studenata i njihove konkurentnosti i zapošljivosti na tržištu rada.
 • Transfer znanja i inovacija prema gospodarstvu.

 

VIRTULAB je namijenjen:

 

 • Studentima i znanstveno nastavno osoblju partnerskih fakulteta
 • Akademskoj zajednici
 • Sektorskoj industriji

VIRTULAB nudi aktivnu podršku prilikom rješavanja znanstveno-istraživačkih ili poslovnih izazova putem konzultacija, analitičkih ispitivanja u laboratorijima sastavnica, terenskih istraživanja, uzorkovanja, oblikovanja idejnih rješenja, izvještavanja i dr. u područjima prospekcijskih istraživanja primarnih sirovina, njihove eksploatacije i oplemenjivanja, analize postojećih proizvodnih procesa i mogućnosti eksploatacije sekundarnih sirovina, recikliranja, pronalaženja zamjenskih sirovina i sl. Sukladno postavljenim ciljevima VIRTULAB teži prijenosu znanja i inovacija proizašlih iz znanstvenih i razvojnih istraživanja u gospodarski sektor.

 

Više informacija o projektu i s njim povezanom aplikacijom dostupno je na mrežnoj poveznici https://www.rgn.unizg.hr/hr/virtulab.