KNJIGE SAŽETAKA (STUDENTSKI KONGRES O KARCINOMU)

Ključni naslov: Knjiga sažetaka (Studentski kongres o karcinomu. Online)

Impressum

Izdavač:
Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa
Berislavićeva 6/I | 10 000 Zagreb

 

 

Studentski kongres o karcinomu –
knjiga sažetaka (SKoK) –
knjiga sažetaka (ONLINE)

Urednica: Antonia Škarica
Datum izdavanja: 28. prosinca 2020.
ISBN: 978-953-6894-76-5