Organizacija

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa – HDKI (Croatian Society of Chemical Engineers – CSCE) (preuzmi pdf, download pdf) jedinstvena je udruga kemijskih inženjera i tehnologa, kemičara, fizičkih i pravnih osoba, koja djeluje na području Republike Hrvatske. Sjedište HDKI-ja je u Zagrebu, Berislavićeva 6/I, tel.: 01/4872–499. HDKI okuplja kemičare, kemijske inženjere i tehnologe radi unaprjeđenja kemijsko-inženjerske i srodnih struka. Radi na razvoju prirodnih i tehničkih znanosti i njihove primjene u praksi. Prati razvoj znanosti, tehnike i tehnologije, daje mišljenja o tehničkim i tehnološkim rješenjima, o planiranju izgradnje, uređivanju prostora i čuvanju čovjekova okoliša. Potiče svekolike inženjerske djelatnosti radi postizanja optimalnog tehničkog i gospodarstvenog razvitka, blagostanja, sigurnosti, zdravlja, očuvanja okoliša i kvalitete društva. Pomaže i potiče inženjere pri stručnom usavršavanju i organiziranju odgovarajućih oblika stručnog usavršavanja. Njeguje i razvija etiku inženjerskog poziva. Potiče, uređuje i izdaje znanstvene i stručne publikacije. Svoje ciljeve HDKI ostvaruje organiziranjem kongresa, skupova, susreta, savjetovanja, seminara, kolokvija, okruglih stolova, tribina, predavanja, razgovora i drugih načina okupljanja članova.

 

TIJELA DRUŠTVA SU:

 • Skupština
 • Upravni odbor (UO)
 • Predsjednik
 • Nadzorni odbor (NO)
 • Etičko povjerenstvo (EP)
Na redovitoj godišnjoj izbornoj Skupštini HDKI-ja održanoj 30. studenoga 2018. za predsjednika HDKI-ja u drugi mandat izabran je dr. sc. Ante Jukić, red. prof. (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb), za dopredsjednika dr. sc. Tomislav Bolanča, red. prof. (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb) i za tajnika dr. sc. Matko Erceg, red. prof. (Kemijsko-tehnološki fakultet, Split).
 
Voditeljica računovodstva je Katica Seuček, dipl. ing., 01/4872–499, hdki@hdki.hr.
 
 
HDKI je organizator znanstvenih i stručnih, nacionalnih i internacionalnih skupova. Tradicionalno organizira svake druge godine Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera, Ružičkine dane, Susret mladih kemijskih inženjera, međunarodni simpozij Novija dostignuća u kromatografiji te skupove iz područja elektrokemije i elektrokemijskog inženjerstva. 
 

Upravni odbor HDKI-ja (UO HDKI)

Upravni odbor (UO) je izvršno tijelo Skupštine koje koordinira rad i brine se o izvršavanju odluka Skupštine te obavlja poslove određene Statutom. 

 

 1. Ante Jukić, predsjednik (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb)
 2. Tomislav Bolanča, član (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb)
 3. Matko Erceg, tajnik (Kemijsko-tehnološki fakultet, Split)
 4. Đurđica Ačkar, član (Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek)
 5. Vesna Ocelić Bulatović, član (Metalurški fakultet, Sisak)
 6. Stjepan Džalto, član (Hidroplan d. o. o., Zagreb)
 7. Nada Knežević, član (Podravka d. d., Koprivnica)
 8. Eugen Marcelić, član (Pliva Hrvatska d. o. o., Zagreb)
 9. Vesna Tomašić, član (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb)

Nadzorni odbor (NO)
 1. Mladen Brnčić, (Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb)
 2. Aleksandra Sander (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb)
 3. Stjepan Leaković, umir. dr. (Kutina)

Etičko povjerenstvo (EP)
 1. Zoran Mandić (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb)
 2. Damir Hasenay (Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek)
 3. Elvira Vidović (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb)
 4. Ljubica Matijašević, umir. prof. (Zagreb)
 5. Dinko Sinčić (Zagrebački holding d. o. o., Zagreb)