Organizacija

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa – HDKI (Croatian Society of Chemical Engineers – CSCE) (preuzmi pdf, download pdf) jedinstvena je udruga kemijskih inženjera i tehnologa, kemičara, fizičkih i pravnih osoba, koja djeluje na području Republike Hrvatske. Sjedište HDKI-ja je u Zagrebu, Berislavićeva 6/I, tel.: 01/4872–499. HDKI okuplja kemičare, kemijske inženjere i tehnologe radi unaprjeđenja kemijsko-inženjerske i srodnih struka. Radi na razvoju prirodnih i tehničkih znanosti i njihove primjene u praksi. Prati razvoj znanosti, tehnike i tehnologije, daje mišljenja o tehničkim i tehnološkim rješenjima, o planiranju izgradnje, uređivanju prostora i čuvanju čovjekova okoliša. Potiče svekolike inženjerske djelatnosti radi postizanja optimalnog tehničkog i gospodarstvenog razvitka, blagostanja, sigurnosti, zdravlja, očuvanja okoliša i kvalitete društva. Pomaže i potiče inženjere pri stručnom usavršavanju i organiziranju odgovarajućih oblika stručnog usavršavanja. Njeguje i razvija etiku inženjerskog poziva. Potiče, uređuje i izdaje znanstvene i stručne publikacije. Svoje ciljeve HDKI ostvaruje organiziranjem kongresa, skupova, susreta, savjetovanja, seminara, kolokvija, okruglih stolova, tribina, predavanja, razgovora i drugih načina okupljanja članova.

 

TIJELA DRUŠTVA SU:

 • Skupština
 • Upravni odbor (UO)
 • Predsjednik
 • Nadzorni odbor (NO)
 • Etičko povjerenstvo (EP)
Na redovitoj godišnjoj i izbornoj e-Skupštini HDKI-ja, održanoj od 15. do 21. prosinca 2020. za predsjednika HDKI-ja izabran je dr. sc. Tomislav Bolanča, red. prof. (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb) i za dopredsjednika dr. sc. Nenad Bolf, red. prof. (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb).
 
Voditeljica računovodstva je Katica Seuček, dipl. ing., 095/9060-959, hdki@hdki.hr.
 
 
HDKI je organizator znanstvenih i stručnih, nacionalnih i internacionalnih skupova. Tradicionalno organizira svake druge godine Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera, Ružičkine dane, Susret mladih kemijskih inženjera, međunarodni simpozij Novija dostignuća u kromatografiji te skupove iz područja elektrokemije i elektrokemijskog inženjerstva. 
 
 

Upravni odbor HDKI-ja (UO HDKI)

Upravni odbor (UO) je izvršno tijelo Skupštine koje koordinira rad i brine se o izvršavanju odluka Skupštine te obavlja poslove određene Statutom. 

 

 1. Tomislav Bolanča, prof. dr. sc., predsjednik (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb)
 2. Nenad Bolf, prof. dr. sc., dopredsjednik (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb)
 3. Aleksandra Sander, prof. dr. sc., tajnik (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb)
 4. Matko Erceg, prof. dr. sc., član (Kemijsko-tehnološki fakultet, Sveučilište u Splitu)
 5. Ivica Jerbić, dipl. ing., član (Rafinerija Rijeka, INA Industrija nafte d.d.)
 6. Eugen Marcelić, član (TEVA-API, R&D TAPI Pilot, PLIVA Hrvatska)
 7. Drago Šubarić, prof. dr. sc., član (Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku)
 8. Ana Mornar, prof. dr. sc., član (Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
 9. Nenad Zečević, dr. sc., član (Petrokemija d.d. Kutina)

Nadzorni odbor (NO)
 1. Ante Jukić, predsjednik (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb)
 2. Vesna Ocelić Bulatović (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb)
 3. Vesna Tomašić (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb)

 


Etičko povjerenstvo (EP)
 1. Igor Dejanović, predsjednik (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb)
 2. Đurđica Ačkar (Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek)
 3. Stjepan Džalto (Strategy& (PwC))
 4. Tatjana Gazivoda Kraljević (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb) 
 5. Jasmina Ranilović (Podravka d.d.)