Suradnja

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI) je član Hrvatskog inženjerskog saveza – HIS.

 

Usko surađuje sa sljedećim društvima i ustanovama:

 

 

Inicijator je osnivanja radne Grupe za separacijske znanosti centralne Europe (Central European Group for Separation Sciences – CEGSS).

Posebno ističemo iznimno dobru suradnju s područnim društvima i sekcijama.