Knjige i separati

Osim časopisa, Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI) izdaje znanstvene i stručne knjige iz područja kemije i kemijskog inženjerstva.

 

 

 

 

KATALOG IZDANJA (preuzimanje 3 Mb)

 

Trenutačno je u prodaji 40 knjiga. Upute za narudžbe nalaze se na dnu stranice.

Currently, there are 40 books on sale. Orders can be made at the end of the page.

 

AUTOR KNJIGE/AUTHOR
NASLOV/TITLE
CIJENA/PRICE (kn)

B. UHLIK

ZAŠTITA OD POŽARNO OPASNIH, TOKSIČNIH I REAKTIVNIH TVARI – I. DIO

160,00

D. KOLBAH

PRIRUČNIK ZA KEMIČARE

100,00

V. PRELOG i O. JEGER LAVOSLAV RUŽIČKA, 1887. – 1976. 30,00

Đ. MATIĆ

ELEKTROKEMIJSKO INŽENJERSTVO

60,00

IUPAC

NOMENKLATURA ORGANSKIH SPOJEVA D – H (M. Šuprina, S. Kovač i M. Laćan)

60,00

I. PERINA i B. MIHANOVIĆ

ISPITIVANJE ONEČIŠĆENJA ZRAKA

60,00

F. ŠEF i Ž . OLUJIĆ

PROJEKTIRANJE PROCESNIH POSTROJENJA

100,00

P. PAVLOVIĆ

MATERIJAL ČELIK

100,00

I. DORČIĆ

OSNOVE ČIŠĆENJA ULJNIH ZAGAĐENJA

60,00

E. BEER

PRIRUČNIK ZA DIMENZIONIRANJE UREĐAJA KEMIJSKE PROCESNE INDUSTRIJE

200,00

Z. JANOVIĆ

POLIMERIZACIJE I POLIMERI

200,00

B. UHLIK

ZAŠTITA OD POŽARNO OPASNIH, TOKSIČNIH I REAKTIVNIH TVARI – II. DIO

160,00

D. GRDENIĆ

MOJIH PEDESET GODINA KEMIJE

40,00

IUPAC

OSNOVNO STEREOKEMIJSKO NAZIVLJE (M. Žinić)

40,00

S. AŠPERGER

ŠEZDESET GODINA U KEMIJSKOJ ZNANOSTI

40,00

IUPAC-IUBMB

NOMENKLATURA UGLJIKOHIDRATA I GLIKOLIPIDA (Š. i J. Horvat)

60,00

D. FLEŠ

AUTOBIOGRAFSKI PRIKAZ ISTRAŽIVANJA U KEMIJI 1946. – 2002.

40,00

IUPAC

PRIRODNI PRODUKTI I SRODNI SPOJEVI – REVIDIRANA SEKCIJA F (I. Bregovec)

40,00

IUPAC

NOMENKLATURA KONDENZIRANIH I PREMOŠTENIH KONDENZIRANIH PRSTENASTIH SUSTAVA (L. Varga-Defterdarović i A. Jakas)

60,00

IUPAC

GLOSAR RAZREDNIH IMENA ORGANSKIH SPOJEVA I REAKTIVNIH MEĐUPRODUKATA TEMELJEN NA STRUKTURI (D. Škare, T. Portada i L. Frkanec)

80,00

IUPAC

NOMENKLATURA POLICIKLIČKIH SPOJEVA, FANSKIH SUSTAVA I SPIRO-SPOJEVA (K. Majerski i I. Bregovec)

60,00

E. BEER

DESTILACIJA

220,00

B. PERIĆ

KEMIJSKO RAČUNANJE (trenutačno nedostupno)

120,00

N. RAOS

MISLI O (HRVATSKOJ) ZNANOSTI

50,00

B. UHLIK

ZAŠTITA OD POŽARNO OPASNIH, TOKSIČNIH I REAKTIVNIH TVARI – III. DIO

160,00

N. RAOS

RJEČNIK KEMIJSKIH SINONIMA

80,00

B. KAMENAR

SJEĆANJA JEDNOG KEMIČARA

40,00

B. UHLIK

ZAŠTITA OD POŽARNO OPASNIH, TOKSIČNIH I REAKTIVNIH TVARI – IV. DIO

160,00

M. KAŠTELAN-MACAN SREĆKO TURINA – UČITELJ i PRIJATELJ 30,00
IUPAC GLOSAR FOTOKEMIJSKOG NAZIVLJA, III. izdanje (Nikola Basarić, Marija Šindler-Kulyk) 150,00
K. PETRIĆ KARBON KEMIJSKA INDUSTRIJA ZAGREB – LJUDI I DOGAĐAJI (1932. – 2000.) 150,00
S. KURAJICA i S. LUČIĆ BLAGOJEVIĆ UVOD U NANOTEHNOLOGIJU 300,00
S. TOMAS HRVATSKI VELIKAN LEOPOLD (LAVOSLAV) RUŽIČKA 80,00
N. RAOS THE COOKBOOK OF LIFE (trenutačno nedostupno) 150,00
N. RAOS THE COOKBOOK OF LIFE (Kindle Edition) 12,49 USD
S. TOMAS 40 GODINA RUŽIČKINIH DANA, VUKOVAR 1978. – 2018. 200,00
K. KOVAČEVIĆ HRVATSKI VELIKAN VLADIMIR PRELOG 80,00
N. RAOS MALA ŠKOLA PISANJA (ZA ZNANSTVENIKE I POPULARIZATORE) 100,00
Z. GOMZI i Ž. KURTANJEK MODELIRANJE U KEMIJSKOM INŽENJERSTVU 300,00
T. GAZIVODA KRALJEVIĆ, M. HRANJEC OSNOVE KEMIJE HETEROCIKLIČKIH SPOJEVA 200,00
S. KURAJICA RENDGENSKA DIFRAKCIJA NA PRAHU 200,00
G. MATIJAŠIĆ UVOD U MEHANIČKO PROCESNO INŽENJERSTVO 200,00

 

STUDENTI (UZ PREDOČENJE X-ICE) OSTVARUJU 50 % POPUSTA, A ČLANOVI DRUŠTVA 20 % POPUSTA OD NAVEDENE CIJENE!

Students receive 50 % discount, and members of society 20 % discount off the list price.

 

Trenutačno je u prodaji 9 separata.

Currently, there are 9 offprints on sale.

 

AUTOR/AUTHOR

NASLOV/TITLE

CIJENA/PRICE (kn)

T. Cvitaš, Z. Meić, M. Pavlović, H. Vančik i dr.

SPEKTROSKOPSKI RJEČNIK, Kem. Ind. 31 (5) (1982) A1–A37

20,00

N. Filipović-Marinić,
B. Mihanović i M. Laćan

NOMENKLATURA alfa-AMINOKISELINA, Kem. Ind. 31 (11) (1982) B1–B16

20,00

R. Šarac-Arneri i
M. Laćan

STERODINA NOMENKLATURA, Kem. Ind. 31 (12) (1982) C1–C19

20,00

Š. Horvat NOMENKLATURE iz područja peptida i proteina, Kem. Ind. 37 (5) (1988) B1–B18 20,00
V. Jarm i
Z. Smolčić Žerdik
NOMENKLATURA I TERMINOLOGIJA iz područja polimera i polimernih materijala, Kem. Ind. 37 (11) (1988) B19–B60 20,00
M. Vukićević i
M. Laćan
NOMENKLATURE iz područja ugljikohidrata, Kem. Ind. 37 (12) (1988) B61–B102 20,00
N. Šegudović NOMENKLATURA I TERMINOLOGIJA iz područja polimera i polimernih materijala. II, Kem. Ind. 42 (2) (1993) B1–B37 20,00
V. Jarm NOMENKLATURA I TERMINOLOGIJA iz područja polimera i polimernih materijala. III, Kem. Ind. 47 (12) (1998) B1–B56 20,00
K. Mlinarić-Majerski i
T. Šumanovac Ramljak
FANSKA NOMENKLATURA II. DIO: Promjena stupnja hidrogenacije i supstitucije derivata osnovnih fanskih hidrida, Kem. Ind. 59 (6) (2010) 295–310 25,00

 

U cijenu nije uključena poštarina. PDV od 5 % uključen u cijenu knjiga (od 1. 1. 2013. PDV na znanstvene knjige = 5 %). Ustanovama na iznose veće od 3.000,00 kn odobravamo 20 % rabata.

Book postage is not included in the price. VAT of 5 % is included in the price of the book.


Narudžbe knjiga i separata / Book and offprints orders

Knjige i separate je moguće naručiti putem e-pošte: hdki@hdki.hr ili telefonom: +385 95 9060 959.

Books/offprints can be ordered via e-mail: hdki@hdki.hr or by phone: +385 95 9060 959.

VAŽNA NAPOMENA

Prilikom naručivanja knjiga molimo navesti:

  1. Za privatne osobe: ime i prezime, OIB, ulica, grad, država, telefon, e-pošta, članstvo u HDKI, način plaćanja (isključivo virmanom na žiro račun: HR5323600001101367680, po ponudi), naziv knjige koja se naručuje i broj komada.
  2. Za ustanove: naziv ustanove, OIB ustanove, ulica, grad, država, osoba za kontakt, telefon, e-pošta, način plaćanja (isključivo virmanom na žiro račun: HR5323600001101367680, po ponudi),  naziv knjige koja se naručuje i broj komada.

IMPORTANT NOTICE

When ordering, please specify:

  1. For private individuals: name, number, street, city, state, phone, e-mail, membership status in HDKI, method of payment (by invoice on IBAN: HR5323600001101367680), the title and number of the ordered books.
  2. For institutions: the name of the institution, the institution VAT number, street, city, state, contact person, phone, e-mail, method of payment (by invoice on IBAN: HR5323600001101367680), the title and number of the ordered books.