KNJIGE SAŽETAKA (STUDENTSKI KONGRES O ODRŽIVOJ KEMIJI I INŽENJERSTVU)

Ključni naslov:
Knjiga sažetaka (Studentski kongres o održivoj kemiji i inženjerstvu. Online)

Impressum

Izdavač:
Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa
Berislavićeva 6/I | 10 000 Zagreb

 

 

Studentski kongres o održivoj
kemiji i inženjerstvu (SKOKI) –
knjiga sažetaka (ONLINE)

Urednica: Matea Bajo, Lana Crnac
Datum izdavanja: 20. travnja 2023.
ISBN: 978-953-6894-83-3