Sekcije Društva

Osim područnih društava unutar Hrvatskoga društva kemijskih inženjera i tehnologa djeluju i sekcije koje okupljaju inženjere i kemičare koje se zanimaju za posebna područja, a koji onda djeluju u sklopu plana i programa rada HDKI-ja. 

 

Trenutačno djeluje osam (8) sekcija:

 

Sekcija za kemijsko inženjerstvo

   Predsjednik: izv. prof. dr. sc. Igor Dejanović (01/4597–134)

 

Sekcija za kromatografiju

   Predsjednica: prof. dr. sc. Danijela Ašperger (01/4597–212)

 

Sekcija za nomenklaturu organske kemije

   Predsjednik: izv. prof. dr. sc. Tomislav Portada (01/4571–210)

 

Sekcija za ekološko inženjerstvo

   Predsjednik: doc. dr. sc. Marin Kovačić (01/4597–145)

 

Sekcija za makromolekule

   Predsjednica: prof. dr. sc. Sanja Lučić Blagojević (01/4597–190)

 

Sekcija za elektrokemiju i elektrokemijsko inženjerstvo

   Predsjednica: prof. dr. sc. Marijana Kraljić Roković (01/4597–112)

 

Sekcija za obrazovanje (trenutačno nije aktivna)

   Predsjednik:

 

Studentska sekcija

   Predsjednica: Lea Raos, studenti@hdki.hr

 

Sekcija za toplinsku analizu i kalorimetriju

   Predsjednik: prof. dr. sc. Matko Erceg (021/329-457)