Nagrade koje dodjeljuje HDKI

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa dodjeljuje priznanja za poseban doprinos u radu i razvitku djelatnosti Društva.

 

 • Nagrada Hrvatskog društva kemijskih inženjera pojedincima za istaknuta znanstvena ili stručna dostignuća u području kemije i kemijskog inženjerstva – nagrada se u pravilu dodjeljuje svake dvije godine istaknutim znanstvenicima ili stručnjacima za višegodišnje objavljivanje znanstvenih i stručnih radova u časopisima s međunarodnom recenzijom, za objavljivanje sveučilišnih udžbenika, monografija ili priručnika.
 • Nagrada Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa mladim kemijskim inženjerima – nagrada se u pravilu dodjeljuje svake dvije godine mladim kemijskim inženjerima, članovima HDKI-ja, za istaknuti znanstveni ili stručni doprinos te objavljen ili prihvaćen rad u časopisima Kemija u industriji, Chemical and Biochemical Engineering Quarterly ili drugom odgovarajućem časopisu.
 • Priznanje Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa – nagrada se u pravilu dodjeljuje jednom godišnje za poseban doprinos u radu i razvitku djelatnosti Društva pojedincima, sekcijama, područnim društvima, izdavačkoj djelatnosti te organizatorima uspješnih znanstveno-stručnih skupova u organizaciji HDKI-ja.

 

PRAVILNIK O NAGRADAMA


Primljene nagrade i priznanja

Tijekom svog postojanja, Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa dobilo je mnoga priznanja i pohvale. Neka od njih su:

 • Priznanje Društva inženjera i tehničara "Borovo" zbog pomoći u radu i kontinuiranja svestrane suradnje na stručnom i društvenom polju djelovanja – 1982.
 • Zlatna plaketa hotela Inter-Continental (današnji hotel The Westin) Zagreb, 1985. godine, za uspješnu dugogodišnju suradnju
 • Plaketa Gradskog muzeja Vukovar prigodom otvorenja spomen-muzeja nobelovcu Lavoslavu Ružički
 • Priznanje – diploma Petrokem Zagreb, kao zahvala na uspješnoj suradnji – 1986.
 • Zlatna plaketa Društva inženjera i tehničara "Borovo" prof. dr. sc. Veri Johanides, za pokretanje inicijative održavanja "Ružičkinih dana" u organizaciji HDKI-a
 • Zahvala zagrebačkog nadbiskupa Josipa Bozanića za financijski doprinos kao dar za obnovu Zagrebačke katedrale – 1998.
 • Priznanje Hrvatskog kemijskog društva Rijeka za uspješnu dugogodišnju suradnju – 1998.
 • Zahvalnica Društvu od Nacionalne i sveučilišne knjižnice za sudjelovanje i doprinos izgradnji piramide knjiga u akciji „Piramida knjiga" 2012. godine.