Zbornici (Hrvatski simpozij o kemiji i tehnologiji makromolekula)

Ključni naslov:
Zbornik radova (Hrvatski simpozij o kemiji i tehnologiji makromolekula. Online)

Impressum

Izdavač:
Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa
Berislavićeva 6/I | 10 000 Zagreb

 

Zbornik radova V. HSKTM 2016.
Urednica: Sanja Lučić Blagojević
Datum objave: 19. siječnja 2017.
Zbornik radova VI. HSKTM 2017.
Urednik: Matko Erceg
Datum objave: 12. veljače 2018.