PROCEEDINGS (RUŽIČKA DAYS)

Ključni naslov: Zbornik radova (Ružičkini dani)

Skraćeni ključni naslov: Zb. rad. (Ružičkini dani)

Engleski naslov: Book of Proceedings (Ružička Days)

ISSN 2671-0668 (Online)
ISSN  2459-9387 (Tisak)

Impressum

Izdavač:
Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa
Berislavićeva 6/I | 10 000 Zagreb

Suizdavač:
Prehrambeno-tehnološki fakultet
Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku

F. Kuhača 20, pp 709 | 31 000 Osijek

Učestalost izlaženja: svake dvije godine

 

16th Ružička Days 2016 "TODAY SCIENCE – TOMORROW INDUSTRY" – Proceedings (Extended Electronic Edition)
Urednici: Ante Jukić, Drago Šubarić
Datum izdavanja: 26. veljače 2018.
17th Ružička Days 2018 "TODAY SCIENCE – TOMORROW INDUSTRY" – Proceedings
Urednici: Srećko Tomas, Đurđica Ačkar
Datum izdavanja: 13. svibnja 2019.