Zavod za organsku kemiju i biokemiju Instituta "Ruđer Bošković" dao je svoj doprinos obilježavanju 
Međunarodne godine kemije, čije je geslo "Kemija, naš život, naša budućnost". 
Kroz niz praktičnih radionica, održanih u nekoliko zagrebačkih osnovnih škola i vrtića, popularizirana je kemija, kao znanost koja, kroz istraživanje mijene tvari, može odgovoriti na mnoga  pitanja o životno važnim procesima, ali i dovodi do stvaranja novih materijala, koji nam olakšavaju svakodnevni život. 
Popratna anketa dala je jasne odgovore o tome kako djeca doživljavaju kemiju.
 

 

Gordana Matijašić
Objavljeno: 10. 4. 2012. u 17:08
Uređeno: 11. 4. 2012. u 13:36
Popis obavijesti