NATJEČAJ ZA DODJELU NAGRADE MLADIM...

UPRAVNI ODBOR HRVATSKOGA DRUŠTVA KEMIJSKIH INŽENJERA I TEHNOLOGA

raspisuje

NATJEČAJ ZA DODJELU NAGRADE MLADIM KEMIJSKIM INŽENJERIMA

Nagrada se dodjeljuje mladim kemijskim inženjerima, članovima HDKI-a, za istaknuti znanstveni ili stručni doprinos (objavljen ili prihvaćen rad u časopisima Kemija u industriji, Chemical and Biochemical Engineering Quarterly ili drugom odgovarajućem časopisu, patent, inovacija, tehničko unapređenje).

Nagrada se sastoji od diplome i novčanog dijela u iznosu od 7000 kn*.

Nagrada će se dodijeliti na X. susretu mladih kemijskih inženjera, Zagreb 20. – 21. veljače 2014., na kojemu dobitnik Nagrade izlaže svoj doprinos znanstvenom odnosno stručnom području kemijskog inženjerstva.

Prijedloge za Nagradu treba poslati zaključno do 31. listopada 2013. na adresu:

Upravnom odboru
HRVATSKOG DRUŠTVA
KEMIJSKIH INŽENJERA I TEHNOLOGA
Berislavićeva 6/I
10000 Zagreb
(za Nagradu)

UVJETI NATJEČAJA

 

* Sponzor nagrade u iznosu od 7000 kn je SAPONIA d. d.

Zdenko Blažeković
Objavljeno: 2. 7. 2013. u 09:05
Uređeno: 22. 10. 2013. u 14:51
Popis obavijesti