Upravni odbor Hrvatskoga društva kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI) dana 20. prosinca 2013. raspisuje javni natječaj za izbor glavnog i odgovornog urednika časopisa Kemija u industriji i izdanja HDKI.

I. Za glavnog i odgovornog urednika časopisa Kemija u industriji
   može biti izabrana osoba koja je:

     1. hrvatski državljanin
     2. član Hrvatskoga društva kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI)
     3. izabrana u znanstveno zvanje i upisana u Upisnik znanstvenika MZOS RH
     4. uređivala ili surađivala u uređivanju znanstveno-stručnih publikacija
     5. dobar poznavatelj rada na računalu
     6. izvrstan u pisanju i govoru engleskog jezika (obvezno) i poželjno,
         drugih svjetskih jezika

II. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

     1. preslika domovnice
     2. preslika diplome iz područja kemijskog inženjerstva i/ili tehnologije ili
         potvrde o priznavanju inozemnih kvalifikacija u istom području
     3. dokaz o upisu u Upisnik znanstvenika
     4. izjavu o članstvu u HDKI
     5. izjavu o poznavanju rada na računalu, engleskog i drugih svjetskih jezika 
     6. životopis s podacima o znanstveno-stručnom djelovanju i ispunjavanju
         propisanih uvjeta
     7. opis radnog plana i smjernica budućeg razvoja časopisa
     8. kandidati mogu priložiti i druge dokumente uz popratno obrazloženje o
         važnosti za Natječaj

III.  Prijave za Natječaj primaju se poštom ili dostavom najkasnije do
       1. veljače 2014. na adresu:

 

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI)
Berislavićeva 6/I
10000 Zagreb
,

s naznakom:

"Povjerenstvu za izbor glavnog i odgovornog urednika
časopisa Kemija u industriji i izdanja HDKI"
.

Predsjednik Povjerenstva: 

Ante Jukić

TEKST NATJEČAJA

Zdenko Blažeković
Objavljeno: 19. 12. 2013. u 12:00
Uređeno: 19. 12. 2013. u 13:15
Popis obavijesti