HDKI NAGRADA MLADOM KEMIJSKOM INŽENJERU

Upravni odbor Hrvatskoga društva kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI) je na prijedlog peteročlanog Povjerenstva za dodjelu nagrade kao najboljeg kandidata za Nagradu mladom kemijskom inženjeru izabrao i potvrdio kolegicu Anitu Šalić, dipl. inž., s obrazloženjem danim u nastavku.

 

Ocjena pristiglih prijava i prijedlog za dodjelu Nagrade

Bez sumnje, sve prijave (4) su od izvrsnih kandidata u svojim istraživačkim područjima i svaki zaslužuje nagradu za iskazani rad i postignute rezultate.

Ipak, kao najboljeg kandidata između prijavljenih za dobitnika Nagrade jednoglasno izabiremo i predlažemo Anitu Šalić, dipl. inž., budući da je uz najviše objavljenih znanstvenih radova u CC indeksiranim časposima, također objavila i dva rada u časopisima koje izdaje HDKI: CABEQ i Kemija u industriji (prema članku 11. u Pravilniku: Nagrada se dodjeljuje mladim kemijskim inženjerima, članovima HDKI, za istaknuti znanstveni i stručni doprinos te objavljen ili prihvaćen rad u časopisima Kemija u industriji, Chemical and Biochemical Engineering Quarterly ili drugom odgovarajućem časopisu.).

Nagradu će dodijeliti predstavnik SAPONIE Osijek d.d. na svečanom otvorenju X. susreta mladih kemijskih inženjera 20. veljače 2014.

 

Prof. dr. sc. Ante Jukić

Predsjednik Povjerenstva

 

Zdenko Blažeković
Objavljeno: 18. 2. 2014. u 18:15
Uređeno: 20. 2. 2014. u 12:56
Popis obavijesti