USPJEŠNO ZAVRŠIO X. SUSRET MLADIH...

Uspješno je završio X. Susret mladih kemijskih inženjera. Susret se održao 20. i 21. veljače 2014. u Zagrebu na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije. Organizatori Susreta bili su Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb i Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI).

Cilj Susreta bila je afirmacija mladih stručnjaka i struke predstavljanjem rezultata postignutih tijekom studija, izrade završnih, diplomskih i doktorskih radova te prezentacijom problema i iskustava stečenih radom u industriji, na sveučilištima, institutima i drugim ustanovama.

Na Susretu je predavao niz svjetski poznatih znanstvenika i stručnjaka. Plenarna predavanja održali su: prof. dr. sc. Ante Jukić (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb) i prof. dr. sc. Bernd Nidetzky (Institute of Biotechnology and Biochemical Engineering, Graz University of Technology). Pozvana predavanja održali su: dr. sc. Pär Tufvesson (Department of Chemical and Biochemical Engineering, Center for Process Engineering and Technology, Technical University of Denmark), mr. sc. Petra Kotnik (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru), Marin Ganjto (Zagrebačke otpadne vode d.o.o., Zagreb), doc. dr. sc. Krunoslav Žižek (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu), mr. sc. Vesna Kučan Polak (INA Industrija nafte d.d., Zagreb) i Šimo Kordić (PLIVA Hrvatska d.o.o., Zagreb).

Susret se održao pod pokroviteljstvom Sveučilišta u Zagrebu, Akademije tehničkih znanosti Hrvatske i Hrvatskoga inženjerskog saveza te su ga podržala četiri (4) sponzora (Ina – industrija nafte d.d., Pliva Hrvatska d.o.o., Lach-Ner d.o.o. i Saponia Osijek d.d.) i 13 donatora.

Na Susretu je sudjelovalo ukupno 245 sudionika; dva (2) plenarna predavača i šest (6) pozvanih predavača. Izlagano je 29 usmenih izlaganja (iz primijenjene kemije: 5; iz mehaničkih, toplinskih i separacijskih procesa: 3; iz analize, sinteze i vođenje procesa: 4; iz razvoja materijala i proizvoda: 4; iz ekoinženjerstva: 7; iz reakcijskog inženjerstva: 3; iz biokemijskog inženjerstva: 3) i 143 posterska izlaganja (iz primijenjene kemije: 62; iz analize, sinteze i vođenje procesa: 10; iz biokemijskog inženjerstva: 13; iz ekoinženjerstva: 14; iz mehaničkih, toplinskih i separacijskih procesa: 9; iz razvoja materijala i proizvoda: 29; iz reakcijskog inženjerstva: 6).

Dodijeljene su tri (3) nagrade za najbolje postere te je na svečanom otvorenju dodijeljena Nagrada mladom kemijskom inženjeru – Aniti Šalić dipl. ing., za istaknuti znanstveni doprinos u polju kemijskog inženjerstva. Sponzor spomenute Nagrade bila je Saponia Osijek d.d.

Širi izvještaj o Susretu bit će objavljen u časopisu Kemija u industriji.

 

Zdenko Blažeković
Objavljeno: 26. 2. 2014. u 08:59
Uređeno: 4. 3. 2014. u 14:13
Popis obavijesti