IZABRAN NOVI GLAVNI I ODGOVORNI...

Povjerenstvo za izbor glavnog i odgovornog urednika časopisa Kemija u industriji i izdanja HDKI, temeljem javnog natječaja objavljenog dana 20. prosinca 2013., zaprimilo je dvije valjane prijave: izv. prof. dr. sc. Nenada Bolfa i mr. sc. Nafisa Defterdarovića.

Na 4. sastanku Upravnog odbora Hrvatskoga društva kemijskih inženjera i tehnologa (UO HDKI) održanom 20. veljače 2014., UO HDKI je na prijedlog Povjerenstva, za novog glavnog i odgovornog urednika časopisa Kemija u industriji i izdanja HDKI jednoglasno izabrao izv. prof. dr. sc. Nenada Bolfa.

Izv. prof. dr. sc. Nenad Bolf rođen je 12. ožujka 1968. godine u Zagrebu. Zaposlen je na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu na Zavodu za mjerenja i automatsko vođenje procesa. Redovito objavljuje radove u časopisima koje izdaje HDKI; u Chemical and Biochemical Engineering Quarterly od 2003. godine i u Kemiji u industriji od 2004. godine. U okviru znanstvenog i stručnog rada intenzivno surađuje s industrijom na projektima optimiranja procesa i postrojenja te u edukaciji. Dugogodišnji je pretplatnik izdanja HDKI-a i aktivni član Društva (organizacija skupova, uređivanje knjiga). Detaljno je i sveobuhvatno razvio daljnji plan i ciljeve razvoja časopisa (uvrštenje KUI u baze „Web of Science/Current Contents“, povećanje citiranosti radova, uvođenje oznake „DOI“, uvođenje potpuno elektroničkog sustava zaprimanja i ocjene radova, njegovanje hrvatske kemijske i kemijsko-inženjerske nomenklature i terminologije, itd.).

Istodobno, Povjerenstvo je predložilo Upravnom odboru da dosadašnji glavni urednik dr. sc. Danko Škare završi započete izdavačke projekte koji se odnose na knjige te da novi urednik preuzme uređivanje časopisa Kemija u industriji s dvobrojem 7/8 2014. godine.

UO HDKI novom uredniku želi puno uspjeha u radu.

 

Prof. dr. sc. Ante Jukić

Predsjednik Povjerenstva

 

 

Zdenko Blažeković
Objavljeno: 3. 3. 2014. u 11:00
Popis obavijesti