PRIJEDLOG NOVOG STATUTA HRVATSKOGA...

Poštovani članovi HDKI-a,

Upravni odbor HDKI-a je na 9. sastanku održanom 21. travnja 2015. donio odluku da se prijedlog novog Statuta HDKI-a usklađen sa Zakonom o udrugama (N.N. br. 74/2014) uputi na javnu raspravu svim članovima.

Na nižoj poveznici nalazi se tekst prijedloga novog Statuta HDKI-a:

NOVI STATUT HDKI-a - PRIJEDLOG


Molimo da eventualne primjedbe/sugestije na tekst novog Statuta dostavite na adresu e-pošte: hdki@zg.t-com.hr  

Rok za javnu raspravu je do 7. lipnja 2015.

Po završetku javne rasprave, razmotrit će se svi dostavljeni prijedlozi i mišljenja te definirati konačni tekst Statuta, koji će se uputiti Skupštini HDKI-a na usvajanje.

Zdenko Blažeković
Objavljeno: 7. 5. 2015. u 14:04
Uređeno: 8. 5. 2015. u 09:39
Popis obavijesti