NATJEČAJ ZA DODJELU NAGRADE MLADIM...

Upravni odbor Hrvatskoga društva kemijskih inženjera i tehnologa raspisuje Natječaj za dodjelu Nagrade mladim kemijskim inženjerima. Nagrada se dodjeljuje mladim kemijskim inženjerima, članovima HDKI-a, za istaknuti znanstveni ili stručni doprinos (objavljen ili prihvaćen rad u časopisima Kemija u industriji, Chemical and Biochemical Engineering Quarterly ili drugom odgovarajućem časopisu, patent, inovaciju, tehničko unapređenje).

Nagrada se sastoji od diplome i novčanog dijela.

Pravo na nagradu imaju studenti dodiplomskog i poslijediplomskog studija, znanstveni novaci i kemijski inženjeri do tridesete godine života.

Prijedlog za dodjelu Nagrade mogu dati pojedinci, znanstvene, znanstveno-nastavne i gospodarske institucije te stručne udruge.
Uz obrazloženje prijedloga za Nagradu treba priložiti:

– životopis kandidata
– popis radova
– fotokopije radova koji se predlažu
– kao znanstveno-stručni doprinos

Nagrada će se dodijeliti na XI. susretu mladih kemijskih inženjera, Zagreb 18. – 19. veljače 2016., na kojemu dobitnik Nagrade izlaže svoj doprinos znanstvenom odnosno stručnom području kemijskog inženjerstva.

Prijedloge za Nagradu treba poslati zaključno do 30. studenoga 2015. na adresu:


Upravnom odboru
HRVATSKOG DRUŠTVA
KEMIJSKIH INŽENJERA I TEHNOLOGA
Berislavićeva 6/I
10 000 Zagreb
(za Nagradu)

 

TEKST NATJEČAJA

Zdenko Blažeković
Objavljeno: 16. 9. 2015. u 10:31
Uređeno: 16. 9. 2015. u 10:32
Popis obavijesti