NAGRADA MLADOM KEMIJSKOM INŽENJERU 2016.

Upravni odbor Hrvatskoga društva kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI) je na prijedlog peteročlanog Povjerenstva za dodjelu nagrade kao najboljeg kandidata za Nagradu mladom kemijskom inženjeru izabrao i potvrdio dr. sc. Martinu Sudar, mag. ing. proc., s obrazloženjem danim u nastavku.

Ocjena pristiglih prijava i prijedlog za dodjelu Nagrade

„Sve prijave (3) su od izvrsnih kandidata u svojim istraživačkim područjima i sve zadovoljavaju uvjete Pravilnika o nagradama i priznanjima HDKI-ja.

Kao najboljeg kandidata između prijavljenih za dobitnika Povjerenstvo predlaže dr. sc. Martinu Sudar, mag. ing. proc., budući da je uz najviše objavljenih znanstvenih radova u CC indeksiranim časopisima, također objavila jedan rad u časopisu CABEQ (prema članku 11. Pravilnika o nagradama i priznanjima HDKI-ja: Nagrada se dodjeljuje mladim kemijskim inženjerima, članovima HDKI-ja, za istaknuti znanstveni i stručni doprinos te objavljen ili prihvaćen rad u časopisima Kemija u industriji, Chemical and Biochemical Engineering Quarterly ili u drugom odgovarajućem časopisu.).“

Iskrene čestitke dobitnici Nagrade.

Izv. prof. dr. sc. Matko Erceg

Predsjednik Povjerenstva

 

Zdenko Blažeković
Objavljeno: 9. 2. 2016. u 15:36
Uređeno: 9. 2. 2016. u 15:38
Popis obavijesti