RAD PROF. OLUJIĆA OBJAVLJEN U...

Izvorni znanstveni rad Development of a Complete Simulation Model for Predicting the Hydraulic and Separation Performance of Distillation Columns Equipped with Structured Packings autora prof. Žarka Olujića objavljen u Chem. Biochem. Eng. Q. 11 (1) (1997) 31–46 prema stranici Google Scholar prešao je granicu od 100 citiranja.

Čestitamo prof. Olujiću što je kao autor pridonio promociji časopisa CABEQ i pozivamo Vas da rezultate Vaših istraživanja ili pregledne radove također objavite u našemu časopisu!

Zdenko Blažeković
Objavljeno: 12. 5. 2016. u 20:08
Uređeno: 13. 5. 2016. u 10:04
Popis obavijesti