USPJEŠNO ODRŽAN V. HRVATSKI SIMPOZIJ...

Dana 14. lipnja 2016. u organizaciji Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa i Hrvatske gospodarske komore održan je V. hrvatski simpozij o kemiji i tehnologiji makromolekula u funkciji pametne specijalizacije. Simpozij je okupio 90 znanstvenika i gospodarstvenika, a rad se odvijao se kroz 10 usmenih izlaganja, 19 posterskih izlaganja te okruglog stola s temom: Strategija pametne specijalizacije – izazov i prilika za rast hrvatskog gospodarstva. Imamo li plan? 

Detaljnije izvješće o održavanju ovog simpozija biti će objavljeno u sljedećem broju Kemije u industriji.

Zdenko Blažeković
Objavljeno: 15. 6. 2016. u 12:17
Uređeno: 15. 6. 2016. u 12:20
Popis obavijesti