USPJEŠNO ODRŽAN VII. HRVATSKI...

Dana 27. rujna 2019. u organizaciji Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa, Sekcije za makromolekule HDKI-ja, Hrvatske gospodarske komore i Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je VII. hrvatski simpozij o kemiji i tehnologiji makromolekula – "Eko-dizajn za kružno gospodarstvo". Simpozij je održan u Hrvatskoj gospodarskoj komori te je okupio velik broj hrvatskih znanstvenika koji se bave makromolekulama kao i veći broj gospodarskih subjekata. 

Detaljnije izvješće o održavanju ovog simpozija biti će objavljeno u dvobroju Kemije u industriji 11-12/19.

Zdenko Blažeković
Objavljeno: 28. 9. 2019. u 17:43
Uređeno: 28. 9. 2019. u 18:04
Popis obavijesti