NATJEČAJ ZA DODJELU NAGRADE HDKI...

a) za stručni rad i postignuća
b) za znanstveni doprinos i postignuća

Nagrada se dodjeljuje mladim kemijskim inženjerima, članovima HDKI-ja koji su učlanjeni najmanje godinu dana ranije od datuma objave ovog natječaja, za istaknuti znanstveni i/ili stručni doprinos.
Nagrada se sastoji od diplome i novčanog dijela. Pravo na nagradu imaju kemijski inženjeri do tridesete godine života.
Prijedlog za dodjelu Nagrade mogu dati pojedinci, znanstvene, znanstveno-nastavne i gospodarske institucije te stručne udruge.
Uz obrazloženje prijedloga za Nagradu treba priložiti:
– životopis kandidata
– obrazloženje znanstvenog ili stručnog rada i doprinosa
– popis objavljenih i prihvaćenih znanstvenih ili stručnih radova u časopisima Kemija u industriji i Chemical and Biochemical Engineering Quarterly (obvezan uvjet za Nagradu)
– popis ostalih znanstvenih i/ili stručnih radova, projekata i postignuća (patenti, inovacije, tehnička unaprijeđenja...).

Nagrada će se dodijeliti na XIII. susretu mladih kemijskih inženjera, Zagreb 20. – 21. veljače 2020.

Prijedloge za Nagradu treba poslati zaključno do 30. siječnja 2020. na adresu:

Upravnom odboru
HRVATSKOG DRUŠTVA
KEMIJSKIH INŽENJERA I TEHNOLOGA
Berislavićeva 6/I
10 000 Zagreb
(za Nagradu)

Zdenko Blažeković
Objavljeno: 2. 12. 2019. u 08:25
Popis obavijesti