GENP 2022 - Green Extraction of...

Poštovane kolegice i kolege,

U ime organizatora Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i u ime predsjednika Organizacijskog i Znanstvenog Odbora prof. dr. sc. Mladena Brnčića, sa zadovoljstvom Vas pozivamo na međunarodni kongres GENP 2022 - Green Extraction of Natural Products, koji će biti održan u Poreču 27. i 28. listopada 2022.

Kroz glavne teme kongres će predstaviti:
– nove znanstvene spoznaje vezane uz valorizaciju poljoprivredno-prehrambenog otpada, bioprocesne resurse i inovativne tehnologije
– primjenu načela zelene kemije i energetske učinkovitosti u prehrambenom i farmaceutskom sektoru
Pozivamo sve zainteresirane na sudjelovanje na kongresu i slanje sažetaka putem mrežne stranice
http://genp2022.pbf.hr

ili putem elektronske pošte:
genp2022croatia@gmail.com


Radujemo se Vašem dolasku!
S poštovanjem,
Predsjednik Organizacijskog i Znanstvenog Odbora
Prof. dr. sc. Mladen Brnčić

PRVI POZIV

PLAKAT

Zdenko Blažeković
Objavljeno: 11. 5. 2022. u 17:13
Uređeno: 11. 5. 2022. u 17:30
Popis obavijesti