Poštovani članovi HDKI-ja i HKD-a,

Pozivamo vas da se uključite u javnu raspravu „Hrvatsko imenovanje kemijskih elemenata atomskih brojeva od 96 do 118“ dostupnu na poveznici:

https://www.hkd.hr/index.php/elementi2022

gdje je priloženo sedam dokumenata koji su pripremljeni tijekom aktivnosti Radne skupine.

Molimo zainteresirane članove kemijske zajednice da najkasnije do 19. studenoga 2022. na e-adresu: javna-rasprava-elementi@hkd.hr pošalju svoja mišljenja i sugestije na prijedloge hrvatskih imena koje je dala Radna skupina.

Radna skupina u obzir će uzeti sve priloge pristigle zaključno s 19. studenim 2022., te će o zaključcima obavijestiti sve sudionike u raspravi i zainteresiranu javnost.
Prilozi moraju biti potpisani punim imenom i prezimenom, a ako se šalju ispred neke institucije moraju biti poslani sa službene adrese elektroničke pošte čija domena pripada navedenoj instituciji!

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Zdenko Blažeković
Objavljeno: 19. 10. 2022. u 10:16
Uređeno: 19. 10. 2022. u 10:18
Popis obavijesti